Seminarier

s

Välkommen till Scores seminarier

Scores veckoseminarier utgör en viktig plattform för utbyte av idéer och kritisk granskning av forskningsaktiviteter och resultat.

De flesta seminarierna är interna och främst riktade till Scores forskare men vi har även regelbundet öppna seminarier där vi ger utrymme till gäster att presentera aktuell forskning.
 

Vill du få inbjudningar till kommande öppna seminarier vid Score? Kontakta info@score.su.se med ditt namn och email-adress.

 

 

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm