New Publications

Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas

A new book about the World Economic Forum

In the new book ”Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” Christina Garsten and Adrienne Sörbom examines how the World Economic Forum wields its influence.

2

Civilsamhället i det transnationella rummet

Ibland ses det civila samhället som en alltigenom svensk historia. I den nya boken "Civilsamhället i det transnationella rummet" uppmärksammas istället civilsamhällets plats i ett transnationellt rum av ständigt tilltagande aktiviteter och växande flöden av människor, resurser, information och idéer.

s

Meeting Ethnography

Meeting Ethnography. Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development, and Resistance edited by Jen Sandler and Renita Thedvall.

1

En berättelse om organisering

En berättelse om organisering är boken som blandar fiktion med organisationsteorins grunder. Vinnare av Kurslitteraturpriset 2016.

b

The Organization of the Expert Society

Med denna bok vill författarna bidra till debatten om hur experter och expertis kan ledas och organiseras. Detta är en omarbetad verison av "Expertsamhället - okunskapens triumf?", redigerad av Staffan Furusten och Andreas Werr.

1

Forskning i ideologins tjänst. Hur ideella organisationer använder vetenskap

Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap. Detta gäller även de ideella organisationerna i det svenska civilsamhället. Ola Segnestam Larssons bok "Forskning i ideologins tjänst" diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap.

Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System

Pensionssystemet och den förändrade relationen mellan stat och medborgare

I Anette Nyqvist nya bok "Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System" skildras bland annat hur pensionssystemet kan ses som ett exempel på att staten lastar över mer ansvar på medborgaren.

Alla dessa marknader

Vad tycker svenskarna om avreglering och privatisering?

I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok "Alla dessa marknader" redovisas bland annat en opinionsundersökning om marknadiseringen. Det konstateras också att marknaden inte tycks klara sig utan gränssättning och organisering. Boken finns att ladda ner som pdf.

Antologin

Antologin "Demokrati och förvaltning" finns nu tillgänglig i sin helhet på internet

"Om demokratin har en kärna så består den av tron på att vi, det vill säga var och en av oss i ungefär lika grad, inte står maktlösa inför samhällets komplexitet, att vi gemensamt kan påverka de krafter som styr våra liv."

CSR - Företagsansvar i förändring

CSR - Företagsansvar i förändring

En bok som ger en översikt inom CSR (Corporate Social Responsibility) och behandlar företagets roll och ansvar i samhället. Den nya upplagan tar bland annat upp anseende, kommunikation och sociala medier i det framväxande förändrade medielandskapet.

Beslutninger

Beslutninger

Nils Brunsson (Score) och Karin Brunssons bok "Beslut" som handlar om hur individer och organisationer fattar beslut finns nu på norska.

A Sociology of the Total Organization - Atomistic Unity in the French Foreign Legion

A Sociology of the Total Organization - Atomistic Unity in the French Foreign Legion

Examining the organization of everyday life inside the regiments of the French Foreign Legion, this book takes its theoretical point of departure in the notion of the voluntary total organization; that is to say, an institution that constitutes a geographically delimited place of residence and work in which inmates are voluntarily separated from the outside world, leading an enclosed, formally administered life.

Governing the Embedded State

Governing the Embedded State - The Organizational Dimension of Governance

This book by Göran Sundström (together with Bengt Jacobsson and Jon Pierre) draws upon organization theory and governance theory. It presents an in-depth case study of the Swedish government system.

Makeshift Work in a Changing Labour Market

Makeshift Work in a Changing Labour Market - The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era

This book by Christina Garsten and Renita Thedvalls (eds. together with Jessica Lindvert) "describes the dismantling of the Swedish welfare state across various arenas where being employable is increasingly framed as an individual responsibility".

book

Trust and Organizations - Confidence Across Borders

This book by Marta Reuter (Score), Filip Wijkström & Bengt Kristensson Uggla (eds.) gathers an interdisciplinary group of academics to contextualize the dilemmas resulting from the institutionalization of trust and confidence in a wide selection of organizational settings.

Institutional Theory and Organizational Change

Institutional Theory and Organizational Change

In this book Staffan Furusten discusses why it is difficult for organizations around the world to resist the pressures of the institutional environment and how organizations worldwide - big and small, private and public - are becoming increasingly alike.

CSR as a Management Idea. Ethics in Action.

CSR as a Management Idea - Ethics in Action

CSR (corporate social responsibility) has become a widely diffused concept in the business world. This book explores CSR as a management idea, that is, as a tool for organizational reform. Mats Jutterström (ed).