1996


Ahrne, Göran och Christina Roman, Mats Franzen. Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Fernler, Karin. Mångfald eller likriktning. Effekter av en avreglering. Stockholm: Nerenius och Santerus.

Furusten, Staffan. Den populära managementkulturen - om produktion och spridning av populär "kunskap" om företagsledning. Stockholm: Nerenius och Santerus.

Henning, Roger. Att följa trenden - aktiva och passiva kommuner. Stockholm: Nerenius och Santerus.

Kjær, Peter. The Constitution of Enterprise. An Institutional History of Inter-firm Relations in Swedish Furniture Manufacturing. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Stråth, Bo. The Organisation of Labour Markets. Modernity, culture and governance in Germany, Sweden, Britain and Japan. London: Routledge.
  

1995

 

Jacobsson, Bengt och Kerstin Sahlin-Andersson. Skolan och det nya verket. Skildringar från styrningens och utvärderingarnas tidevarv. Stockholm: Nerenius och Santerus.

Papakostas, Apostolis. Arbetarklassen i organisationernas värld: en jämförande studie av fackföreningarnas sociala och historiska förutsättningar i Sverige och Grekland. Stockholm Studies in Sociology N.S. nr 2. Almqvist och Wiksell International.

Rombach, Björn och Kerstin Sahlin-Andersson (red.). Från sanningssökande till styrmedel. Moderna utvärderingar i offentlig sektor. Stockholm: Nerenius och Santerus.
 

1994

 

Ahrne, Göran. Social Organizations. Interaction Inside, Outside and Between Organizations. London: Sage.

Jacobsson, Bengt. Organisationsexperiment i kommuner och landsting, Stockholm: Nerenius och Santerus.

Premfors, Rune och Jonas Sandqvist, Marika Sanne. Demokrati i storstad. Stadsdelsnämnder i Stockholm. Stockholm: Carlssons.
 

1993

 

Brunsson, Nils och Johan P. Olsen, red. The Reforming Organization. London: Routledge.

Rothblatt, Sheldon och Björn Wittrock (red.). The European and American University Since 1800: Historical and Sociological Essays. Cambridge: Cambridge University Press.

Wallin, Gunnar och Björn Wittrock, Björn von Sydow (red.). Politikens väsen. Politiska institutioner i den moderna staten. Stockholm: Tidens förlag.
 

1992

 

Brunsson, Nils och Ingemund Hägg (red.). Marknadens makt. Stockholm: SNS Förlag.

Forssell, Anders. Moderna tider i Sparbanken. Stockholm: Nerenius och Santerus.

Jansson, David. Spelet kring investeringskalkyler. Om den strategiska användningen av det för-givet-tagna. Stockholm: Norstedts.

Pedersen, Ove Kai och N. Å. Andersen, P., Kjær, J. Elber. Privat politik. Köpenhamn: Samfundslitteratur