Böcker som publicerats av forskare vid Score 2017 
(Länk till publikationsdatabasen DiVA)