Böcker som publicerats av forskare vid Score 2020
(Länk till publikationsdatabasen DiVA)