Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System

Opening the Orange Envelope

Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System
 

Boken "Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System" bygger på en antropologisk studie av det svenska pensionssystemet (efter 1999 års pensionsreform).

I boken visar Anette Nyqvist hur det nya allmänna pensionssystemet ger inblick i större frågeställningar om nyliberala agendor, nya styrformer (governance) och tilltagande finansialisering där relationen mellan stat och medborgare förändras.

Hon visar också hur politiker och byråkrater strävar efter att utbilda och forma svenskarna till ansvarstagande, hårt arbetande och finanskunniga medborgare.

Läs mer om boken "Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System".

Läs mer om Anette Nyqvists forskning.