2009

 

2009:1 Ardenfors, Matilda - The Commitment of Social Responsibility. Corporate Reflections on the CSR Mission.
2009:1 (737 Kb)

2009:2 Ahrne Göran and Nils Brunsson - Complete and incomplete organisation.
2009:2 (444 Kb)

2009:3 Seing, Ida - Arbetsförmåga och funktionshinder i arbetsmarknadspolitikens lokala praktik.
2009:3 (314 Kb)

2009:4 Seing, Ida och Malin Wreder - Hushållstjänster - en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige.
2009:4 (492 Kb)

2009:5 Thedvall, Renita och N, Rossi - Lärandets praktik inom socialtjänsten och livsmedelsindustrin.
2009:5 (436 Kb)

2009:6 Elam, M, Maria Lidberg, Linda Soneryd and G, Sundqvist - Demonstration and Dialogue: Mediation in Swedish Nuclear Waste Management.
2009:6 (1039 Kb)

2009:7 Vifell, Åsa - Enclaves inside the State The Internationalisation of Swedish public administration.
2009:7 (347 Kb)

2009:8 Tyllström, Anna och Malin Wreder - Jeans, blå byxor och drömmar i denom. En studie av aktörer på jeansmarknaden och skapandet av symbolvärden.
2009:9 (547 Kb)

2009: 9 Tyllström, Anna - Pro – litikern – profession eller produkt? Om professionell identitet i gränslandet mellan PR och politik.
2009:9 (547 Kb)

2009:10 Tyllström, Anna och Ilinca Benson - Den svenska kondommarknaden - organiseringen kring en värdeladdad vara.
2009:10 (424 Kb)

2009:11 Nyqvist, Anette - Sinande naturresurs och politisk handelsvara - en studie av aktörerna kring torsk.
2009:11 (669 Kb)

2009:12 Nyqvist, Anette - Att skapa pengar och en bättre värld. En studie av aktörerna kring etiska fonder.
2009:12 (847 Kb)

 

2008

 

Inga Scorerapporter publicerades under 2008

 

2007

 

2007: 1 Soneryd, Linda - Allmänhet, exptertis och deliberation. Samråd om slutförvar av kärnavfall.
2007:1 (358 Kb)

2007:2 Hedin, Charlotte - Politik eller administration? - en studie av samordningen bakom ett förvaltningspolitiskt regeringsbeslut.
2007:2 (632 Kb)

2007:3 Sundström, Göran and Bengt Jacobsson - The embedded state. From government to governance: The case of Sweden.
2007:3 (346 Kb)

2007:4 Thedvall, Renita – Policies crossing boarders: Implementing an EU directive in Sweden. 2007:4 (294 Kb)

2007:5 Jacobsson, Bengt and Göran Sundström – Governing State Agencies. Transformations in the Swedish Administrative Model.
2007:5 (337 Kb)