2013:3 Kenne, Alexandra, Lindqvist, Bernice & Tamm Hallström, Kristina
Krav på KRAV. En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985–2012

Läs rapporten (pdf)