2016

Score-rapport 2016:4

Renita Thedvall: Är det verkligen ytterligare ett struktureringsverktyg som förskolan behöver? Managementmodellen Lean i den svenska kommunala förskolan.

Score-rapport 2016:3

Sofia Wiberg - Medborgardialogens politiska organisering

Score-rapport 2016:2

Maria Grafström & Kristina Tamm Hallström: Värdeladdad organisering - kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete

Score-rapport 2016:1

Ola Segnestam Larsson: Att vetenskapliggöra drogpolitik. En analys av hur IOGT-NTO använder vetenskap i organisationens politiska program (1989-2015)

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se