2020

t

Score-rapport 2020:1

Lambros Roumbanis: Tvetydigheter, oenighet och slumpens diskreta inflytande i peer review processen

t

Score-rapport 2020:2

Livia Johannesson & Carl Yngfalk: Tilläggsavtal och anpassning. Det institutionella (efter)arbetet för att upprätthålla OPS-avtalets legitimitet inom Stockholms läns landsting 2012–2018

t

Score-rapport 2020:3

Göran Ahrne & Adrienne Sörbom: Flawed Globalization: Why Traditional Political Organizations Have Problems Forming Transnational Meta-Organizations

t

Score-rapport 2020:4

Lukas Smas: Sjukhuset, regionen och staden: planeringens komplexitet och rumsliga rationaliteter

t

Score-rapport 2020:5

Catrin Andersson & Maria Grafström: Att förändra genom organisation och idéer: Parallella processer i planeringen av Nya Karolinska Solnas verksamhet åren 2012-2017

t

Score-rapport 2020:6

Mikael Klintman, Maria Grafström & Anna Jonsson: The role of epistemic signalling in transdisciplinary knowledge production. Examples from the field of sustainable water management

t

Score-rapport 2020:7

Tiziana Sardiello: Mutuality Stripped to the Bone. Nominating and Recruting Board Members in Swedish Mutual Insurance Companies

t

Score-rapport 2020:8

Torbjörn Larsson & Göran Sundström: Den dubbla demokratimodellens politiska pris. Oppositionens roll i besluten bakom byggandet av Nya Karolinska Solna

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se